De Vishal NHADe Vishal wordt sinds 1956 gebruikt als expositieruimte voor beeldende kunst. Bijna twee eeuwen lang werd hier zeevis verhandeld. Deze vis was voor het grootste deel afkomstig uit Zandvoort. Visvrouwen liepen dagelijks met een mand vol verse vis op hun rug over het Visserspad van Zandvoort naar Haarlem.

De Vishal werd in 1769 tegen de noordkant van de Grote of Sint-Bavokerk aangebouwd. Aan deze schaduwzijde had men het minste last van stank. Door vermindering van de visconsumptie en toenemende verkoop via winkels, verloor de Vishal zijn oorspronkelijke functie.


Jaar: 1900

Links naar wikipedia: