Blokhoofd, luchtbeschermingsdienst, Rosenhart, Lorentzkade 54Piet Rosenhart: “Op de herinneringsmiddag van 13 april hebben we het even gehad over het raadsel van blokhoofd P. Rosenhart (mijn grootvader) In mijn papieren heb ik het bewijs van zijn aanstelling gevonden. Hij is op 26 april 1940 aangesteld als vervangend blokhoofd van de luchtbeschermingsdienst der gemeente Haarlem.
Ik weet niet wat die functie precies inhield. Wellicht is dat in de archieven van de gemeente Haarlem te vinden. De jongste zoon van mijn grootvader, dhr. C.L Rosenhart (mijn vaders jongste broer die als vrijgezel bij zijn ouders woonde) is op 1 juli 1953 aangesteld als plaatsvervangend blokhoofd bij de Bescherming bevolking (de BB). Daarbij was hij ook bevoegd om een revolver als een soort dienstwapen in huis te hebben.”

Jaar: 1940