Doorhijdaar023De Grote of St.Bavo-kerk gezien vanuit de Noord-toren van de concurrent aan de Leidsevaart. Verder nog de V&D aan het Verwulft, de Bakenessertoren, de PTT-toren en op de achtergrond Amsterdam

Jaar: 2008