Foto Noord-Hollands Archief1896. De bouw van de Kweekschool is in volle gang, maar is nog minder ver dan de kathedrale baseliek St. Bavo op de achtergrond. In 1930 zal deze laatste worden voltooid met twee torens.

Jaar: 1896

Arend - 2012-12-08 13:51:08

De Rijkskweekschool verhuisde in 1915 van de Koudenhorn naar het hier in aanbouw getoonde gebouw aan de Leidsevaart.
Aanvankelijk werd dit gebouw gebruikt voor de opvang van Belgische vluchtelingen van de Eerste Wereldoorlog.
De Bavo op de achtergrond is in de bouwtoestand tussen 1905 en 1930.
Ik schat het jaartal van deze foto 1913 of 1914.

Reageer