Schreveliusstraatfoto Noord-Hollands Archief
Onthulling van een gevelsteen in de Schreveliusstraat. De woningen in de Karel van Manderstraat belemmeren nog niet het zicht op de Bavo.
De gevelsteen, die nog steeds aanwezig is heeft als opschrift:
COM DEO VICIT VIM VIRTUS
In de jaren na de wereldoorlog 1921-1923 heeft de woningbouwvereniging
“DE VOORZORG”
onderafdeling van de afdeling Haarlem van de
Christelyk Nationalen Werkmansbond
woningen gesticht met bijzondere steun van Rijk en Gemeente.
De steen is verder ondertekend door notabelen van het Ministerie en de Gemeente, de Commissarissen, het Bestuur en de Architect.


Jaar: 1923