Station Santpoort-Noordfoto Noord-Hollands Archief
Santpoort-Noord was een uitgebreid station, waar na de bouw van de Velsertunnel de splitsing van de spoorbaan van Haarlem naar Beverwijk en naar IJmuiden lag.
Hier komt de trein uit IJmuiden binnen.
De lijn naar IJmuiden is inmiddels opgeheven en de situatie is thans eenvoudiger.
Ook van dit station maken Haarlemmers wel gebruik om op te stappen.

Jaar: 1983

Links naar wikipedia: