Halte ZijlwegHalte Zijlweg was van 1891 tot 1903 in gebruik. Er werd bovenop het viaduct gestopt (info van stationsweb.com)

Periode: 1891 - 1903

Arend - 2012-11-09 19:47:17

Hallo Menno,
De halte Zijlweg werd gevormd door twee perrons aan weerszijden van de overweg van de Zijlweg. Om de spoorbaan omhoog te brengen om minder hinder voor het wegverkeer op te leveren werd het hier boven getoonde viaduct gebouwd tezamen met de viaducten bij het nieuwe hoge station van Haarlem (gereed in 1908). De halte Zijlweg werd verplaatst naar de overweg bij de Leidsestraat. Deze overweg en halte werden in 1923 opgeheven en vervangen door de huidige overweg van de Westergracht. Groet, Arend

Reageer