Boerderij en gemaalfoto Verdam
Boerderij met aan deze zijde de aanvoer van het gemaal van de "Veenpolder onder Haarlem en Heemstede" afwaterend op de Leidsevaart en aan de andere zijde het terrein van de NZH-remise/garage.
Het gemaal bevindt zich achter het geboomte rechts. Het zorgt voor een 25-35 cm verlaging van het waterpeil (tot -0,85 cm NAP).
Het water van het spoorslotenstelsel wordt aangevoerd via een duiker die onder tuinen en straten loopt (zonder bebouwing) en die uitmondt in deze molensloot en begint ter hoogte van de twee stootblokken van de spoorbaan: http://www.hae…fb/8536/