Duijs1960 Moedertje-spelende kinderen op hoek Amperestraat / Thomsonlaan op de toen nog ruime stoep voor de zuivelwinkel van Klok (in noordelijke richting)

Jaar: 1960