Trekschuit naar Amsterdamprentbriefkaart Noord-Hollands Archief
De trekschuit naar Amsterdam (eigenlijk Halfweg, daar overstappen) ligt gereed bij het begin van de Amsterdamsevaart.
De Amsterdamsevaart dateert van 1632, de Leidsevaart van 1657.
Beide vormden belangrijke verbindingsmogelijkheden, totdat de spoorwegen van 1839 en 1842 een duurder maar veel sneller vervoer boden.
De laatste trekschuit voer hier toch nog in 1883!

Jaar: 1865