Grote Houtpoort.prentbriefkaart Noord-Hollands Archief
Herbouw van deze poort in 1591 en sloop in 1824.
In een achteraf te betreuren gevoel van modernisme en voortvarendheid werd in verband met een tentoonstelling besloten tot de sloop van de eerste stadspoorten van Haarlem.
Mijn overgrootvader stelde in zijn memoires dat de stadspoorten in zijn vaderstad (Delft) gesloopt zijn omdat er geen oorlog meer zou komen. Hij schreef dat in 1907.
Tegen oorlogen hadden ze inderdaad geen functie meer, waren ze maar wel behouden gebleven.
Anton Pieck was heel erg gesteld op de Haarlemse poorten, zie:
http://www.hae…afb/8711

Periode: 1591 - 1824