Fam. BlonkWaar nu het alvalt van de Westelijke Randweg ligt, stroomde tot 1957 het water van de Houtvaart. Hier een wintertafereeltje uit 1947, met op de achtergrond het bruggetje in het verlengde van de huidige Ohmstraat. Dit bruggetje vormde destijds een belangrijke verbinding vanuit Haarlem Zuidwest richting Aerdenhout en Zandvoort.

Jaar: 1947