Ceintuurbaanfoto Noord-Hollands Archief
Ceintuurbaan (globaal station Haarlem, Kinderhuisvest, Wilhelminastraat, Hazepaterslaan, Kleine Houtweg, Spaarne, Jansstraat) op het Kenaupark tussen Rozenstraat en Kinderhuisvest.
Rechtsom: http://www.hae…fb/8329/
Linksom: http://www.hae…fb/8331/

Jaar: 1900

Links naar wikipedia: