Hollandia filmstudioHollandia filmstudio,
Filmfabriek Hollandia werd in 1914 in Haarlem opgericht als opvolger van de Maatschappij voor Wetenschappelijke Cinematographie en de Maatschappij voor Artistieke Cinematographie.
Directeur van Hollandia was Julius Stoop en tot gedelegeerd commissaris werd Maurits H. Binger benoemd. De maatschappij had een filmatelier aan de Antoniestraat in Haarlem.
Midden jaren tachtig gebruikte theatergezelschap Perspekt deze zelfde ruimte als repetitie ruimte, hier werd de laatste grote productie Ragnarok gemonteerd.