Ceintuurbaanfoto Noord-Hollands Archief
Ook een eeuw geleden beijverde men zich al om het openbaar vervoer over de Turfmarkt te stroomlijnen.
De slinger in de baan van de Ceintuurbaan wordt rechtgetrokken.
De Ceintuurbaan (ringlijn om de stad) rechtsom: http://www.hae…fb/8742/
Linksom: http://www.hae…fb/8336/

Jaar: 1908