Eerste verkeerslichten in Haarlemfoto Noord-Hollands Archief
Ook toen al moest het verkeer rond het Verwulft worden geregeld. Maar de nieuwe tijd breekt al aan: weldra zullen de eerste al opgehangen verkeerslichten het werk van de agent van politie gaan overnemen.

Jaar: 1935