Familie Thoolen bus 5 Rolland.In die tijd waren er geen huisnummers, maar busnummers. Later werd dit adres Rollandslaan 5 Overveen.

Het huis Rolland, nu verdwenen, lag in een bocht van de Houtvaart in het zuiden van Overveen, ter hoogte van de kwakel over de Marcelisvaart, op de rand van duin- en veengebied. De naam Rolland is waarschijnlijk afgeleid van “rode land”, wat betekent “gerood” land: land dat reeds ontgonnen is. De vroegste geschiedenis van dit huis ligt in het duister. Zeker is dat het al bestond omstreeks 1250. De familie Ramp voorzag het huis in de 17e eeuw nog van een gracht en een brug, en veranderede haar naam in Ramp van Rolland. In de 18e eeuw raakte het huis in verval en werd het verkocht aan slopers. De grond werd in kleine percelen verdeeld en verkocht aan tuinders en bloembollenkwekers.