Van www.beeldbank.noord-hollandsarchief.nlPaul Krugerstraat, hoekje Cronjéstraat.

Periode: 1910 - 1925