Door hijdaar023Voorganger van de Verweyhal (hoek Grote Markt en Grote Houtstraat), afgebroken voor 1879

Jaar: 1879