Het Dolhuys. Omstreeks 1400 is op deze plek het Leprozenhuis gesticht. In dit huis werden melaatsen en andere lijders aan besmettelijke ziekten verpleegd. Vanaf 1564 worden in het Leprozenhuis ook krankzinnigen opgenomen en wordt de naamgeving Leproos-, Pest- en Dolhuys. Vanaf 1856 krijgt het een ruimere bestemming, als ook de stadsarmen hier worden gehuisvest. De naam wordt dan StadsArmen- en Ziekenhuis. Dit staat nog steeds vermeld op de gevelsteen. Nu zit het museum Dolhuys in het pand. Dit museum toont de geschiedenis van de psychiatrie in Nederland.

Periode: 1400 - 2010

Theo - 2010-10-22 14:04:02

Grappig is dat je tehuizen voor mensen met gevreesde ziekten altijd net buiten de stad vindt.

Reageer