Oudste strandwal

Haarlem is gebouwd op een strandwal.
De oudste strandwal ligt nog wat oostelijker dan de strandwal van zeg maar de Grote Markt.
Men ziet op de hier aangegeven plaats een (lichte, zanderige) verhoging in het landschap en deze plaats hangt samen met het Liewegje en het kerkje van Spaarnwoude.
Twee jongere strandwallen zijn vervolgens westelijker gevormd.
De Jonge Duinen die over de strandwallen zijn gewaaid zijn niet veel eerder dan duizend jaar geleden ontstaan!


yvon - 2012-11-01 23:37:10

Inhakend hierop: De naam Haarlem zou kunnen zijn ontstaan uit het eerdere 'Haarlooheim'
Haar = hoge zandgrond, Loo = bos, Heim = huis of nederzetting. Helemaal zeker is dit echter niet.

Reageer